T2. Th8 2nd, 2021

Vay ngân hàng mua đất: Nên hay không nên?