T2. Th8 2nd, 2021

Nên mua đất hay mua nhà xây sẵn để tối ưu chi phí?