T3. Th7 5th, 2022

Địa chỉ trung tâm thương mại Melinh Plaza Hà Đông