T2. Th2 6th, 2023

Địa chỉ siêu thị Mediamart Hà Đông, Hà Nội