T7. Th10 1st, 2022

Địa chỉ siêu thị Mediamart Hà Đông, Hà Nội