T3. Th1 25th, 2022

Lotte Cinema Hà Đông – Tầng 4, Mê Linh Plaza Tô Hiệu, Hà Đông