T5. Th12 1st, 2022

Lotte Cinema Hà Đông – Tầng 4, Mê Linh Plaza Tô Hiệu, Hà Đông