CN. Th6 20th, 2021

Có nên mua đất không có đường đi không?

có nên mua đất không có đường đi