T2. Th2 6th, 2023

Có nên mua đất không có đường đi không?

có nên mua đất không có đường đi