T2. Th8 2nd, 2021

[Giải đáp] Có nên mua đất Hòa Lạc thời điểm này không?

có nên mua đất Hòa Lạc