T4. Th11 30th, 2022

Giải đáp: Bính Tý và Tân Tỵ có hợp nhau không?